تورهای کوالالامپور 7 شب و 8 روز با پرواز ایرعربیا

 • تاریخ ارزانترین برگزاری ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
 • مدت اقامت از ۷ شب و ۸ روز
 • شروع قیمت از ۳۹,۵۶۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • ترانسفر به هتل
 • سیم‌کارت
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • تاریخ ارزان‌ترین قیمت: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
 • درجه سختی: سبک
 • خدمات تور: اقامت در هتل ها باصبحانه
  ترانسفر فرودگاهی
  گشت شهری
  سیمکارت مسافرتی
  تور لیدر فارسی زبان
  بیمه مسافرتی
تاریخ برگزاری شنبه / ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ تاریخ برگزاری شنبه / ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ تاریخ برگزاری شنبه / ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
کد تور: SMI-01
تاریخ اعتبار: جمعه / ۱۴ اردیبهشت
پایان: دوشنبه / ۲۴ اردیبهشت
کد تور: SMI-01
تاریخ اعتبار: جمعه / ۲۱ اردیبهشت
پایان: دوشنبه / ۳۱ اردیبهشت
کد تور: SMI-01
تاریخ اعتبار: جمعه / ۲۸ اردیبهشت
پایان: دوشنبه / ۷ خرداد
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
مسیر : رفت
تهران۱۱:۲۵
کوالالامپور۰۰
ایر عربیا
-
G۹۲۰۴
مسیر : برگشت
کوالالامپور۰۳:۱۵
تهران۰۰
ایر عربیا
-
G۹۸۰۳
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
مسیر : رفت
تهران۱۱:۲۵
کوالالامپور۰۰
ایر عربیا
-
G۹۲۰۴
مسیر : برگشت
کوالالامپور۰۳:۱۵
تهران۰۰
ایر عربیا
-
G۹۸۰۳
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
مسیر : رفت
تهران۱۱:۲۵
کوالالامپور۰۰
ایر عربیا
-
G۹۲۰۴
مسیر : برگشت
کوالالامپور۰۳:۱۵
تهران۰۰
ایر عربیا
-
G۹۸۰۳
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۳۹,۵۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۴۶,۱۴۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۰,۴۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دبل ۳۹,۵۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۴۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۳,۱۰۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل سوئیس گاردن رزیدنس کوالالامپور
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۴۴,۱۳۵,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۵۶,۱۲۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۴,۱۳۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دبل ۴۵,۴۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۵۷,۸۰۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۹,۰۶۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۴۶,۴۶۵,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۶۲,۶۳۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۸,۶۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۵۵,۲۵۵,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۷۸,۰۹۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت رایگان
کودک بدون تخت رایگان

اتاق دبل ۵۶,۰۳۵,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۸۰,۳۲۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵۴,۰۷۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۶۴,۲۳۵,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۹۵,۴۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۳۹,۵۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۴۶,۱۴۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۰,۴۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دبل ۳۹,۵۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۴۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۳,۱۰۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل سوئیس گاردن رزیدنس کوالالامپور
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۴۴,۱۳۵,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۵۶,۱۲۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۴,۱۳۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دبل ۴۵,۴۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۵۷,۸۰۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۹,۰۶۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۴۶,۴۶۵,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۶۲,۶۳۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۸,۶۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۵۵,۲۵۵,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۷۸,۰۹۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت رایگان
کودک بدون تخت رایگان

اتاق دبل ۵۶,۰۳۵,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۸۰,۳۲۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵۴,۰۷۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۶۴,۲۳۵,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۹۵,۴۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۳۹,۵۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۴۶,۱۴۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۰,۴۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دبل ۳۹,۵۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۴۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۳,۱۰۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل سوئیس گاردن رزیدنس کوالالامپور
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۴۴,۱۳۵,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۵۶,۱۲۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۴,۱۳۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دبل ۴۵,۴۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۵۷,۸۰۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۹,۰۶۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۴۶,۴۶۵,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۶۲,۶۳۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۸,۶۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۵۵,۲۵۵,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۷۸,۰۹۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت رایگان
کودک بدون تخت رایگان

اتاق دبل ۵۶,۰۳۵,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۸۰,۳۲۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵۴,۰۷۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۶۴,۲۳۵,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۹۵,۴۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان