تور 4 روزه تفلیس ویژه مهرماه

 • مدت اقامت از ۴ روز و ۳ شب
 • شروع قیمت از ۱۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • ترانسفر به هتل
 • اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: تهران
 • درجه سختی: سبک
 • خدمات تور: پرواز رفت و برگشت با ایرلاین وارش
  اقامت به همراه صبحانه
  ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی(با لیدر فارسی)
  بیمه مسافرتی
برگزار شده سه شنبه / ۴ مهر ۱۴۰۲ ۴ روز و ۳ شب
کد تور: TEF001
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۳ مهر
پایان: جمعه / ۷ مهر
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
مسیر : رفت
تهران۱۲:۰۰
تفلیس۱۳:۳۰
هواپیمایی وارش
BOEING ۷۳۷
-
مسیر : برگشت
تفلیس۱۵:۳۰
تهران۱۷:۰۰
هواپیمایی وارش
BOEING ۷۳۷
-
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۳۴ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۶۸ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۴ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۴۵ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۷۸ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۵ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۵۰ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۸۷ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵۰ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۹۰ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۶۰ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۰ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۱۰۵ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۰۵ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۵ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۱۰۸ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۷۸ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۸ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۹۳ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۶۳ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۳ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۹۶ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۸۴ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۶ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۱۲۸ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۲۰ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۸ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دبل ۱۵۳ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۷۴ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۵۳ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۶۰ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۴۰۷ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۶۰ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۱۳۴ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۵۸ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۳۴ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دبل ۱۷۵ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۳۲۱ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۷۵ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۳۰۳ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۵۹۵ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۰۳ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۹۵ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۵۷۳ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۹۵ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۳۳۰ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۵۷۹ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۳۰ دلار +
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان

مبلغ جریمه

ردیف قوانین مبلغ جریمه
۱چارتر می باشد و غیر قابل استرداد---

درباره تور

E