تور 4 روزه باتومی ویژه مهرماه با پرواز وارش

 • مدت اقامت از ۴ روز و ۳ شب
 • شروع قیمت از ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • ترانسفر به هتل
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: تهران
 • درجه سختی: سبک
 • خدمات تور: پرواز رفت و برگشت با ایرلاین وارش
  اقامت به همراه صبحانه
  ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی(با لیدر فارسی)
  بیمه مسافرتی
برگزار شده سه شنبه / ۴ مهر ۱۴۰۲ ۴ روز و ۳ شب
کد تور: BAT001
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۳ مهر
پایان: جمعه / ۷ مهر
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
مسیر : رفت
تهران۱۸:۳۰
باتومی۲۰:۳۰
وارش
BOEING ۷۳۷
-
مسیر : برگشت
باتومی۲۳:۵۰
تهران۰۱:۵۰
وارش
BOEING ۷۳۷
-
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۷۰ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۲۸ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۰ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۷۸ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۵۱ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۸ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۸۰ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۵۴ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۰ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۱۰۸ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۹۰ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۸ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۱۰۱ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۹۶ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۱ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۱۳۵ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۳۲ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۳۵ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۱۴۶ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۸۳ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۴۶ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۱۶۸ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۸۳ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۶۸ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۱۵۳ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۸۳ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۵۳ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۰۲ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۳۶۷ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۰۲ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۱۷۹ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۳۳۹ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۷۹ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسHB (HB)

اتاق دبل ۱۸۷ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۳۶۳ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۸۷ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسHB (HB)

اتاق دبل ۱۸۲ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۳۵۴ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۸۲ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۳۰۳ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۵۳۴ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۰۳ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۳۳۲ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۵۹۴ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۳۲ دلار +
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

مبلغ جریمه

ردیف قوانین مبلغ جریمه
۱چارتر می باشد و غیر قابل استرداد---

درباره تور