تور تفلیس 4 شب + 3 شب باتومی ویژه شهریور ماه با پرواز وارش

 • مدت اقامت از ۸ روز و ۷ شب
 • شروع قیمت از ۱۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • ترانسفر بین شهری
 • اقامت در هتل
 • وعده غذایی
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • درجه سختی: سبک
برگزار شده سه شنبه / ۴ مهر ۱۴۰۲ ۸ روز و ۷ شب
کد تور: TEF-BAT--001
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۳ مهر
پایان: سه شنبه / ۱۱ مهر
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
مسیر : رفت
تهران۲۲:۰۰
تفلیس۲۳:۴۵
هواپیمایی وارش
Boeing ۷۳۷
-
مسیر : برگشت
باتومی۱۲:۰۰
تهران۱۳:۴۵
هواپیمایی وارش
Boeing ۷۳۷
-
شهر: تفلیس
 • سرویسBB (BB)
شهر: باتومی
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۱۳۴ دلار +
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۴۳ دلار +
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۳۴ دلار +
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: تفلیس
 • سرویسBB (BB)
شهر: باتومی
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۱۳۹ دلار +
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۴۱ دلار +
۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال
کودک با تخت ۱۳۹ دلار +
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: تفلیس
 • سرویسBB (BB)
شهر: باتومی
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۰۳ دلار +
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۳۶۲ دلار +
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۰۳ دلار +
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: تفلیس
 • سرویسBB (BB)
شهر: باتومی
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۴۹ دلار +
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۴۲۸ دلار +
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۴۹ دلار +
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: تفلیس
 • سرویسBB (BB)
شهر: باتومی
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۵۹ دلار +
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۴۶۷ دلار +
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۵۹ دلار +
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: تفلیس
 • سرویسBB (BB)
شهر: باتومی
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۷۰ دلار +
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۵۱۵ دلار +
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۷۰ دلار +
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: تفلیس
 • سرویسBB (BB)
شهر: باتومی
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۳۱۴ دلار +
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۵۵۲ دلار +
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۱۴ دلار +
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: تفلیس
شهر: باتومی
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۳۵۵ دلار +
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۶۴۰ دلار +
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۵۵ دلار +
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: تفلیس
 • سرویسBB (BB)
شهر: باتومی
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۵۴۵ دلار +
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۸۹۶ دلار +
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵۴۵ دلار +
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: تفلیس
 • سرویسBB (BB)
شهر: باتومی
 • سرویسHB (HB)

اتاق دبل ۳۵۶ دلار +
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۶۸۶ دلار +
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۵۷ دلار +
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: تفلیس
شهر: باتومی
 • سرویسHB (HB)

اتاق دبل ۴۰۷ دلار +
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۷۶۵ دلار +
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۰۷ دلار +
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: تفلیس
 • سرویسBB (BB)
شهر: باتومی
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۶۸۷ دلار +
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱,۲۸۹ دلار +
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۷۸ دلار +
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: تفلیس
 • سرویسBB (BB)
شهر: باتومی
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۷۶۳ دلار +
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱,۳۴۱ دلار +
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۶۳ دلار +
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
شهر: تفلیس
 • سرویسBB (BB)
شهر: باتومی
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۷۱۸ دلار +
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱,۳۶۹ دلار +
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۱۸ دلار +
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان

مبلغ جریمه

ردیف قوانین مبلغ جریمه
۱پرواز به صورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد-------

درباره تور

تور تفلیس + باتومی ویژه شهریور ماه با پرواز وارش