تورهای ترکیبی 3 شب مسکو 3 شب سنت پترزبورگ با پرواز نوردویند

مدت اقامت از ۶ شب و ۷ روز - شروع قیمت از ۵۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • ترانسفر به هتل
 • سیم‌کارت
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: تهران
 • درجه سختی: سبک
 • خدمات تور: رفت از مسکو و برگشت از سنت پترزبورگ با نوردویند
  ترانسفر بین دو شهر با نورودیند،
  ۳ شب اقامت درهتل سنت پترزبورگ با صبحانه
  ۳ شب اقامت در هتل مسکو با صبحانه ،
  سه گشت شهری با ناهار،
  تور لیدر فارسی زبان، یک عدد سیم کارت برای هر اتاق
  بیمه مسافــــرتی، ویزا، ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
برگزار شده جمعه / ۱ تیر ۱۴۰۳ تاریخ برگزاری جمعه / ۱۵ تیر ۱۴۰۳ تاریخ برگزاری جمعه / ۲۲ تیر ۱۴۰۳ تاریخ برگزاری جمعه / ۲۹ تیر ۱۴۰۳
کد تور: P-2
تاریخ اعتبار: شنبه / ۲۶ خرداد
پایان: دوشنبه / ۷ خرداد
کد تور: P-3
تاریخ اعتبار: شنبه / ۹ تیر
پایان: پنجشنبه / ۲۱ تیر
کد تور: P-4
تاریخ اعتبار: شنبه / ۱۶ تیر
پایان: پنجشنبه / ۲۸ تیر
کد تور: P-5
تاریخ اعتبار: شنبه / ۲۳ تیر
پایان: پنجشنبه / ۴ مرداد
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
مسیر : رفت
تهران ۰۶:۴۰
مسکو-
هواپیمایی نوردویند
هواپیما
۵۰۹۸
مسیر : رفت
مسکو-
سنت پتربورگ-
هواپیمایی نوردویند
هواپیما
-
مسیر : برگشت
سنت پترزبورگ۸:۳۵
تهران-
هواپیمایی نوردویند
هواپیما
۵۰۹۹
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
مسیر : رفت
تهران ۰۶:۴۰
مسکو-
هواپیمایی نوردویند
هواپیما
۵۰۹۸
مسیر : رفت
مسکو-
سنت پتربورگ-
هواپیمایی نوردویند
هواپیما
-
مسیر : برگشت
سنت پترزبورگ۸:۳۵
تهران-
هواپیمایی نوردویند
هواپیما
۵۰۹۹
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
مسیر : رفت
تهران ۰۶:۴۰
مسکو-
هواپیمایی نوردویند
هواپیما
۵۰۹۸
مسیر : رفت
مسکو-
سنت پتربورگ-
هواپیمایی نوردویند
هواپیما
-
مسیر : برگشت
سنت پترزبورگ۸:۳۵
تهران-
هواپیمایی نوردویند
هواپیما
۵۰۹۹
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
مسیر : رفت
تهران ۰۶:۴۰
مسکو-
هواپیمایی نوردویند
هواپیما
۵۰۹۸
مسیر : رفت
مسکو-
سنت پتربورگ-
هواپیمایی نوردویند
هواپیما
-
مسیر : برگشت
سنت پترزبورگ۸:۳۵
تهران-
هواپیمایی نوردویند
هواپیما
۵۰۹۹
شهر: سنت پترزبورگ

اتاق دبل ۵۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۶۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: مسکو
شهر: سنت پترزبورگ

اتاق دبل ۵۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۶۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: مسکو
شهر: سنت پترزبورگ

اتاق دبل ۵۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۶۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: مسکو
شهر: سنت پترزبورگ

اتاق دبل ۷۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۸۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: مسکو
شهر: سنت پترزبورگ

اتاق دبل ۷۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۹۰,۹۸۹,۹۹۹ تومان
کودک با تخت ۷۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: سنت پترزبورگ

اتاق دبل ۵۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۶۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: مسکو
شهر: سنت پترزبورگ

اتاق دبل ۵۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۶۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: مسکو
شهر: سنت پترزبورگ

اتاق دبل ۵۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۶۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: مسکو
شهر: سنت پترزبورگ

اتاق دبل ۷۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۸۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: مسکو
شهر: سنت پترزبورگ

اتاق دبل ۷۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۹۰,۹۸۹,۹۹۹ تومان
کودک با تخت ۷۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: سنت پترزبورگ

اتاق دبل ۵۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۶۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: مسکو
شهر: سنت پترزبورگ

اتاق دبل ۵۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۶۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: مسکو
شهر: سنت پترزبورگ

اتاق دبل ۵۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۶۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: مسکو
شهر: سنت پترزبورگ

اتاق دبل ۷۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۸۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: مسکو
شهر: سنت پترزبورگ

اتاق دبل ۷۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۹۰,۹۸۹,۹۹۹ تومان
کودک با تخت ۷۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: سنت پترزبورگ

اتاق دبل ۵۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۶۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: مسکو
شهر: سنت پترزبورگ

اتاق دبل ۵۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۶۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: مسکو
شهر: سنت پترزبورگ

اتاق دبل ۵۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۶۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: مسکو
شهر: سنت پترزبورگ

اتاق دبل ۷۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۸۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: مسکو
شهر: سنت پترزبورگ

اتاق دبل ۷۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۹۰,۹۸۹,۹۹۹ تومان
کودک با تخت ۷۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان