تور پوکت 7 شب و 8 روز با پرواز ماهان ایر

مدت اقامت از ۷ شب و ۸ روز - شروع قیمت از ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • ویزای توریستی
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: تهران
 • درجه سختی: سبک
 • خدمات تور: پرواز رفت و برگشت
  ترانسفر فرودگاهی
  اقامت با صبحانه
  ویزای توریستی
  تور لیدر فارسی زبان
تاریخ برگزاری سه شنبه / ۵ تیر ۱۴۰۳
کد تور: MP-1
تاریخ اعتبار: سه شنبه / ۵ تیر
پایان: سه شنبه / ۱۲ تیر
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
مسیر : رفت
تهران۲۱:۵۰
پوکت-
ماهان ایر
هواپیما
W۵۰۵۷
مسیر : برگشت
پوکت ۲۲:۰۰
تهران -
ماهان ایر
هواپیما
W۵۰۵۶
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۵۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دبل ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۶۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دبل ۴۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۷۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۷۸۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۴۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۷۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۷۸۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۸۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۸۵,۱۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۹۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۷۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۰۸,۷۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان