تور زمینی ایروان 3 شب و 4 روز ماه سپتامبر

 • مدت اقامت از ۴
 • شروع قیمت از ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • ترانسفر به هتل
 • سیم‌کارت
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • وعده غذایی
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • درجه سختی: سبک
برگزار شده سه شنبه / ۴ مهر ۱۴۰۲ ۴
کد تور: YE-005
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۳ مهر
پایان: یکشنبه / ۹ مهر
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
مسیر : رفت
تهران۱۰:۰۰
ایروان۱۲:۰۰ روز بعد
اتوبوسVIP-۲۵ صندلی
اتوبوسVIP-۲۵ صندلی
-
مسیر : برگشت
ایروان۱۰:۰۰
تهران۱۴:۰۰ روز بعد
اتوبوسVIP-۲۵ صندلی
اتوبوسVIP-۲۵ صندلی
-
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۶۸ دلار +
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۲۲ دلار +
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۷۲ دلار +
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۳۰ دلار +
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۸۰ دلار +
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۳۵ دلار +
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۸۵ دلار +
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۲۰ دلار +
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۸۷ دلار +
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۶۰ دلار +
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۹۵ دلار +
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۵۵ دلار +
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۱۰۰ دلار +
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۹۰ دلار +
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۱۰۴ دلار +
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۸۵ دلار +
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۱۰۶ دلار +
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۷۰ دلار +
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۱۲۸ دلار +
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۲۵ دلار +
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دبل ۱۲۶ دلار +
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۰۰ دلار +
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۱۳۰ دلار +
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۲۰ دلار +
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دبل ۱۳۰ دلار +
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۲۶ دلار +
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۱۳۵ دلار +
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۲۵ دلار +
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۱۲۵ دلار +
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۱۵ دلار +
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۱۴۰ دلار +
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۳۰ دلار +
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۱۵۵ دلار +
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۳۵ دلار +
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۱۶۰ دلار +
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۶۵ دلار +
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۱۷۰ دلار +
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۷۵ دلار +
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال
اتاق سینگل ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال

تورها تا آخر ماه سپتامبر به صورت همه روزه برگزار میشود