تور 6 شب و 7 روز آنتالیا با پرواز قشم ایر

تاریخ ارزانترین برگزاری ۱۳ اردیبهشت
مدت اقامت از ۶ شب و ۷ روز - شروع قیمت از ۲۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: تهران
 • تاریخ ارزان‌ترین قیمت: ۱۳ اردیبهشت
 • درجه سختی: سبک
 • خدمات تور: بلیط رفت و برگشت
  ترانسفر فرودگاهی
  بیمه مسافرتی
  تور لیدر فارسی زبان
برگزار شده پنجشنبه / ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار شده پنجشنبه / ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
کد تور: R-1
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۱۲ اردیبهشت
پایان: چهارشنبه / ۱۹ اردیبهشت
کد تور: R-2
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۱۹ اردیبهشت
پایان: چهارشنبه / ۲۶ اردیبهشت
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
مسیر : رفت
تهران ۲۳:۰۰
آنتالیا-
هواپیمایی قشم ایر
هواپیما
۲۲۴۵
مسیر : برگشت
آنتالیا۰۳:۰۰
تهران -
هواپیمایی قشم ایر
هواپیما
۲۲۴۴
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
مسیر : رفت
تهران ۲۳:۰۰
آنتالیا-
هواپیمایی قشم ایر
هواپیما
۲۲۴۵
مسیر : برگشت
آنتالیا۰۳:۰۰
تهران -
هواپیمایی قشم ایر
هواپیما
۲۲۴۴

اتاق دبل ۲۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسALL (ALL)

اتاق دبل ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دبل ۳۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۴۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۳۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۴۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت رایگان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۴۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۳۰۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۴۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۳۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۳۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۵۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسALL (ALL)

اتاق دبل ۳۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۵۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسALL (ALL)

اتاق دبل ۴۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۶۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۳۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۴۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۴۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۶۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۴۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۷۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۴۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۶۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۴۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۷۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۵۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دبل ۴۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۷۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۴۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۷۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۵۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۸۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۵۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۸۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۷۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۱۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال
کودک با تخت ۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۸۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۴۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۸۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۴۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۲ تومان

اتاق دبل ۲۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسALL (ALL)

اتاق دبل ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دبل ۳۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۴۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۳۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۴۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت رایگان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۴۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۳۰۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۴۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۳۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۳۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۵۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسALL (ALL)

اتاق دبل ۳۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۵۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسALL (ALL)

اتاق دبل ۴۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۶۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۳۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۴۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۴۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۶۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۴۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۷۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۴۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۶۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۴۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۷۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۵۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق دبل ۴۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۷۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۴۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۷۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۵۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۸۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۵۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۸۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۷۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۱۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال
کودک با تخت ۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۸۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۴۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۸۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۴۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۵,۹۹۰,۰۰۲ تومان