تور 6 شب و 7 روز آنتالیا با پرواز ترکیش ایر

مدت اقامت از ۶ شب و ۷ روز - شروع قیمت از ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: تهران
 • درجه سختی: سبک
 • خدمات تور: هتل با خدمات
  ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
  تور لیدر فارسی زبان
  بیمه مسافرتی
برگزار شده جمعه / ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
کد تور: R-2
تاریخ اعتبار: پنجشنبه / ۲۰ اردیبهشت
پایان: پنجشنبه / ۲۷ اردیبهشت
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
مسیر : رفت
تهران ۰۵:۰۰
آنتالیا-
ترکیش ایر
هواپیما
۳۰۰۱
مسیر : برگشت
آنتالیا۲۳:۰۰
تهران-
ترکیش ایر
هواپیما
۳۰۰۰

اتاق دبل ۲۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۳۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۳۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۴۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۳۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۴۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۴۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۵۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۳۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۵۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۴۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۶۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۴۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۵۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۶۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۰۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۵۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۷۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۵۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۷۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۶۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۸۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۸۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۱۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۶۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۸۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۸۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان