تور آنتالیا 6 شب و 7 روز با پرواز پگاسوس

تاریخ ارزانترین برگزاری ۲۱فروردین
مدت اقامت از ۶ شب و ۷ روز - شروع قیمت از ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: تهران
 • تاریخ ارزان‌ترین قیمت: ۲۱فروردین
 • درجه سختی: سبک
 • خدمات تور: ۶ شب اقامت در هتل با صبحانه و خدمات|
  پرواز رفت و برگشت پگاسوس
  ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
  بیمه مسافرتی
برگزار شده جمعه / ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
کد تور: PTA-1
تاریخ اعتبار: پنجشنبه / ۲۰ اردیبهشت
پایان: پنجشنبه / ۲۷ اردیبهشت
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
مسیر : رفت
تهران۰۲:۵۵
آنتالیا -
هواپیمایی پگاسوس
هواپیما
۶۶۲۵
مسیر : برگشت
آنتالیا۲۱:۰۰
تهران-
هواپیمایی پگاسوس
هواپیما
۶۶۲۴

اتاق دبل ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسALL (ALL)

اتاق دبل ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دبل ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۸,۸۹۹,۹۹۸ تومان
 • سرویسALL (ALL)

اتاق دبل ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۸,۸۹۹,۹۹۸ تومان
 • سرویسALL (ALL)

اتاق دبل ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۴۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۶۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۹,۵۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۶۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۴۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق دبل ۵۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۸۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۶۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۰۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • سرویسUALL (UALL)

اتاق دبل ۹۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۵۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان