آفر ویژه تور عمان ویژه نوروز 1403 با قشم ایر

 • مدت اقامت از ۳ شب و ۴ روز
 • شروع قیمت از ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: تهران
 • درجه سختی: متوسط
 • خدمات تور: پرواز رفت قشم ایر
  پرواز برگشت قشم ایر
  اقامت در هتل با صبحانه
  ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
  بیمه مسافرتی با پوشش کرونا
تاریخ برگزاری سه شنبه / ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ ۳ شب و ۴ روز تاریخ برگزاری جمعه / ۳ فروردین ۱۴۰۳ ۳ شب و ۴ روز تاریخ برگزاری شنبه / ۴ فروردین ۱۴۰۳ ۳ شب و ۴ روز تاریخ برگزاری سه شنبه / ۷ فروردین ۱۴۰۳ ۳ شب و ۴ روز تاریخ برگزاری شنبه / ۱۱ فروردین ۱۴۰۳ ۳ شب و ۴ روز تاریخ برگزاری دوشنبه / ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۳ شب و ۴ روز
کد تور: KOM0002
تاریخ اعتبار: سه شنبه / ۲۹ اسفند
پایان: جمعه / ۳ فروردین
کد تور: KOM0003
تاریخ اعتبار: جمعه / ۳ فروردین
پایان: دوشنبه / ۶ فروردین
کد تور: KOM0004
تاریخ اعتبار: شنبه / ۴ فروردین
پایان: سه شنبه / ۷ فروردین
کد تور: KOM0005
تاریخ اعتبار: سه شنبه / ۷ فروردین
پایان: جمعه / ۱۰ فروردین
کد تور: KOM0006
تاریخ اعتبار: شنبه / ۱۱ فروردین
پایان: سه شنبه / ۱۴ فروردین
کد تور: KOM0007
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۱۰ اردیبهشت
پایان: دوشنبه / ۱۳ فروردین
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
مسیر : رفت
تهران۰۹:۱۵
مسقط۱۱:۴۵
هواپیمایی قشم ایر
A۳۰۰-۶۰۰
۲۱۱۲
مسیر : برگشت
مسقط۱۷:۴۵
تهران۱۹:۴۵
هواپیمایی قشم ایر
A۳۰۰-۶۰۰
۲۱۱۳
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
مسیر : رفت
تهران۰۹:۱۵
مسقط۱۱:۴۵
هواپیمایی قشم ایر
A۳۰۰-۶۰۰
۲۱۱۲
مسیر : برگشت
مسقط۱۷:۴۵
تهران۱۹:۴۵
هواپیمایی قشم ایر
A۳۰۰-۶۰۰
۲۱۱۳
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
مسیر : رفت
تهران۰۹:۱۵
مسقط۱۱:۴۵
هواپیمایی قشم ایر
A۳۰۰-۶۰۰
۲۱۱۲
مسیر : برگشت
مسقط۱۷:۴۵
تهران۱۹:۴۵
هواپیمایی قشم ایر
A۳۰۰-۶۰۰
۲۱۱۳
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
مسیر : رفت
تهران۰۹:۱۵
مسقط۱۱:۴۵
هواپیمایی قشم ایر
A۳۰۰-۶۰۰
۲۱۱۲
مسیر : برگشت
مسقط۱۷:۴۵
تهران۱۹:۴۵
هواپیمایی قشم ایر
A۳۰۰-۶۰۰
۲۱۱۳
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
مسیر : رفت
تهران۰۹:۱۵
مسقط۱۱:۴۵
هواپیمایی قشم ایر
A۳۰۰-۶۰۰
۲۱۱۲
مسیر : برگشت
مسقط۱۷:۴۵
تهران۱۹:۴۵
هواپیمایی قشم ایر
A۳۰۰-۶۰۰
۲۱۱۳
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
مسیر : رفت
تهران۰۹:۱۵
مسقط۱۱:۴۵
هواپیمایی قشم ایر
A۳۰۰-۶۰۰
۲۱۱۲
مسیر : برگشت
مسقط۱۷:۴۵
تهران۱۹:۴۵
هواپیمایی قشم ایر
A۳۰۰-۶۰۰
۲۱۱۳
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل گاردن مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۴,۸۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۸,۰۶۰,۰۰۰ تومان
هتل سافیر اینترنشنال مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۵,۲۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۸,۵۳۰,۰۰۰ تومان
هتل روزانا مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۵,۲۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل ایبیس مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۹,۹۲۰,۰۰۰ تومان

اتاق دبل ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هتل سیتی سیزن مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۷,۹۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل رویال تولیپ مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل رادیسون بلو مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۳۰,۲۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۳۶,۲۸۰,۰۰۰ تومان
هتل گرند میلینیوم مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۳۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۴۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل کرون پلازا مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۳۸,۹۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۵۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۸۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل گاردن مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۴,۸۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۸,۰۶۰,۰۰۰ تومان
هتل سافیر اینترنشنال مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۵,۲۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۸,۵۳۰,۰۰۰ تومان
هتل روزانا مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۵,۲۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل ایبیس مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۹,۹۲۰,۰۰۰ تومان

اتاق دبل ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هتل سیتی سیزن مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۷,۹۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل رویال تولیپ مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل رادیسون بلو مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۳۰,۲۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۳۶,۲۸۰,۰۰۰ تومان
هتل گرند میلینیوم مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۳۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۴۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل کرون پلازا مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۳۸,۹۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۵۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۸۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل گاردن مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۴,۸۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۸,۰۶۰,۰۰۰ تومان
هتل سافیر اینترنشنال مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۵,۲۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۸,۵۳۰,۰۰۰ تومان
هتل روزانا مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۵,۲۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل ایبیس مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۹,۹۲۰,۰۰۰ تومان

اتاق دبل ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هتل سیتی سیزن مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۷,۹۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل رویال تولیپ مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل رادیسون بلو مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۳۰,۲۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۳۶,۲۸۰,۰۰۰ تومان
هتل گرند میلینیوم مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۳۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۴۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل کرون پلازا مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۳۸,۹۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۵۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۸۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل گاردن مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۴,۸۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۸,۰۶۰,۰۰۰ تومان
هتل سافیر اینترنشنال مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۵,۲۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۸,۵۳۰,۰۰۰ تومان
هتل روزانا مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۵,۲۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل ایبیس مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۹,۹۲۰,۰۰۰ تومان

اتاق دبل ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هتل سیتی سیزن مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۷,۹۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل رویال تولیپ مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل رادیسون بلو مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۳۰,۲۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۳۶,۲۸۰,۰۰۰ تومان
هتل گرند میلینیوم مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۳۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۴۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل کرون پلازا مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۳۸,۹۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۵۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۸۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل گاردن مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۴,۸۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۸,۰۶۰,۰۰۰ تومان
هتل سافیر اینترنشنال مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۵,۲۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۸,۵۳۰,۰۰۰ تومان
هتل روزانا مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۵,۲۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل ایبیس مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۹,۹۲۰,۰۰۰ تومان

اتاق دبل ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هتل سیتی سیزن مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۷,۹۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل رویال تولیپ مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل رادیسون بلو مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۳۰,۲۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۳۶,۲۸۰,۰۰۰ تومان
هتل گرند میلینیوم مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۳۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۴۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل کرون پلازا مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۳۸,۹۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۵۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۸۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل گاردن مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۴,۸۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۸,۰۶۰,۰۰۰ تومان
هتل سافیر اینترنشنال مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۵,۲۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۸,۵۳۰,۰۰۰ تومان
هتل روزانا مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۵,۲۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل ایبیس مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۵,۷۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۹,۹۲۰,۰۰۰ تومان

اتاق دبل ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هتل سیتی سیزن مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۷,۹۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل رویال تولیپ مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۲۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل رادیسون بلو مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۳۰,۲۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۳۶,۲۸۰,۰۰۰ تومان
هتل گرند میلینیوم مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۳۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۴۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هتل کرون پلازا مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۳۸,۹۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۵۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۸۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

11فروردین نرخ طبق پکیج می باشد
29 اسفند ، ،7 فروردین نرخ پکیج + 5/000/000 تومان
4 فروردین نرخ پکیج + 1/000/000 تومان
3 فروردین نرخ پکیج +3/000/000 تومان
10 فروردین +2/000/000 تومان

درباره تور

برنامه سفر

روز اول

ورود به فرودگاه مسقط

ترانسفر به هتل

Ceck In

بعد از کمی استراحت میتونید از مرکز خرید اونیوز، سیتی سنتر مسقط، مسقط گرند مال و مرکز خرید گرند مال بازدید کنید.

گالری تصاویر
روز دوم

امروز میتونید گشت نیم روزه مطرح برید

بازدید از موزه بیت الزبیر، بازار سنتی مطرح، ساحل زیبای کرنیش مطرح و کاخ سلطان

هزینه این تور نفری 20 ریال عمان هست

خدمات شامل: ترانسفر رفت و برگشت، ناهار، تور لیدر فارسی زبان، آب معدنی

گالری تصاویر
روز سوم

امروز میتونید گشت نیم روزه مسقط برید

بازدید از مسجد سلطان قابوس و اپرا هاوس

هزینه این تور نفری 20 ریال عمان هست

خدمات شامل: ترانسفر رفت و برگشت، ناهار، تور لیدر فارسی زبان، آب معدنی

گالری تصاویر
روز چهارم

تا قبل از تحویل اتاق میتونید از مراکز خرید و مرکز شهر دیدن کنید

Ceck Out

ترانسفر به فرودگاه

گالری تصاویر