تور 4 شب و 5 روز مسقط ویژه دی 1401 دوشنبه هر هفته

 • مدت اقامت از ۴ شب و ۵ روز
 • شروع قیمت از ۱۰,۴۳۳,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: تهران
 • درجه سختی: سبک
تاریخ برگزاری دوشنبه / ۵ دی ۱۴۰۱ ۴ شب و ۵ روز
کد تور: KOM0004
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۴ دی
پایان: جمعه / ۹ دی
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
مسیر : رفت
تهران۷:۴۵
مسقط۱۰:۴۵
هواپیمایی قشم ایر
A۳۰۰-۶۰۰
۲۱۱۲
مسیر : برگشت
مسقط۱۸:۳۰
تهران۲۰:۳۰
هواپیمایی قشم ایر
A۳۰۰-۶۰۰
۲۱۱۳
هتل روزانا مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان +
۴۱ ریال عمان
اتاق سینگل ۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان +
۷۷ ریال عمان
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۴۸ ریال عمان +
۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۷۸ ریال عمان +
۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان
هتل ایبیس مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۵۴ ریال عمان +
۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۹۰ ریال عمان +
۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان

اتاق دبل ۶۵ ریال عمان +
۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۰۵ ریال عمان +
۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان
هتل لواتیو مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۶۶ ریال عمان +
۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۱۱۸ ریال عمان +
۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان
هتل اینترسیتی مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان +
۷۱ ریال عمان
اتاق سینگل ۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان +
۱۱۸ ریال عمان
هتل رویال تولیپ مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان +
۷۲ ریال عمان
اتاق سینگل ۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان +
۱۲۰ ریال عمان
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۱۱۲ ریال عمان +
۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۲۱۰ ریال عمان +
۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان +
۱۷۷ ریال عمان
اتاق سینگل ۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان +
۳۴۶ ریال عمان
هتل کرون پلازا مسقط
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۱۹۰ ریال عمان +
۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق سینگل ۳۵۶ ریال عمان +
۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقاستاندارد
 • سرویسBB (BB)

اتاق دبل ۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان +
۲۵۲ ریال عمان
اتاق سینگل ۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان +
۴۸۵ ریال عمان