Liana parvaz

برنامه پروازی هواپیمایی سلام ایر به مقصد کلمبو

  1. صفحه اصلی
  2. پرواز

برنامه پروازی هواپیمایی سلام ایر به مقصد کلمبو

هواپیمایی سلام ایر یکی از ایرلاین‌های نسبتا نوپا اما با کیفیت ناوگان هوایی کشورمان می‌باشد که به تعداد زیادی از مقاصد سراسر دنیا پرواز انجام می‌دهد. در این مطلب به معرفی برنامه پروازی ایرلاین سلام ایر به مقصد کلمبو سریلانکا پرداخته ایم.

کلمبو یکی از شهرهای مهم کشور سریلانکا و پایتخت تجاری این کشور است که اکثر پروازهای ورودی به کشور سریلانکا در فرودگاه این شهر به زمین می‌نشینند.

برنامه پروازی هواپیمایی سلام ایر به مقصد کلمبو از اول دسامبر تا پایان ژانویه به شرح زیر می‌باشد:


پرواز تهران به کلمبو هر هفته سه پرواز (شنبه - یکشنبه - سه شنبه)

شماره پروازورود به مسقطخروج از تهرانمبدا - مقصدروز هفته
OV54400:2521:25تهران - مسقطشنبه
OV43108:1002:45مسقط - کلمبو
OV54400:2521:25تهران - مسقطیکشنبه
OV43108:1002:45مسقط - کلمبو
OV54400:2521:25تهران - مسقطسه شنبه
OV43108:1002:45مسقط - کلمبو


پرواز کلمبو به تهران هر هفته سه پرواز (دوشنبه - چهارشنبه - جمعه)

شماره پروازورود به مسقطخروج از کلمبومبدا - مقصدروز هفته
OV54312:1009:10کلمبو- مسقطدوشنبه
OV54320:4018:30مسقط - تهران
OV54312:1009:10کلمبو- مسقطچهارشنبه
OV54320:4018:30مسقط - تهران
OV54312:1009:10کلمبو- مسقطجمعه
OV54320:4018:30مسقط - تهران


پرواز شیراز به کلمبو هر هفته سه پرواز (شنبه - یکشنبه - سه شنبه)

شماره پروازورود به مسقطخروج از شیرازمبدا - مقصدروز هفته
OV55621:2019:15شیراز - مسقطشنبه
OV43108:1002:40مسقط - کلمبو
OV55621:2019:15شیراز - مسقطیکشنبه
OV43108:1002:40مسقط - کلمبو
OV55621:2019:15شیراز - مسقطسه شنبه
OV43108:1002:40مسقط - کلمبو


پرواز کلمبو به شیراز هر هفته سه پرواز (دوشنبه - چهارشنبه - جمعه)

شماره پروازورود به مسقطخروج از کلمبومبدا - مقصدروز هفته
OV54212:1009:10کلمبو - مسقطدوشنبه
OV55515:1014:10مسقط - شیراز
OV54212:1009:10کلمبو - مسقط
چهارشنبه
OV55520:4018:30مسقط - شیراز
OV54212:1009:10کلمبو - مسقط
جمعه
OV55520:4018:30مسقط - شیراز