Liana parvaz

برنامه پرواز قطر ایرویز | راهنمای خرید بلیط قطری | لیانا پرواز

  1. صفحه اصلی
  2. پرواز

برنامه پرواز قطر ایرویز | راهنمای خرید بلیط قطری | لیانا پرواز


شروع نرخی به ریالمدت زمان ترانزیت طول پروازبرنامه پروازیمسیر پروازی
206.873.0001:5516:05هر روزنیویورک
263.906.0001:4517:35هر روزسانفراسیسکو
241.353.0001:3017:50سه شنبه-پنجشنبه میامی
201.236.0001:4517:10هر روزشیکاگو
109.635.0002:008:20هر روزمیلان
130.537.0001:308:10هر روز به جز سه شنبه هابرلین
162.303.0002:007:30هر روز به جز سه شنبه-چهارشنبهبوداپست
132.001.0002:008:20هر روززوریخ
145.617.0002:008:15هر روزمونیخ
124.549.0001:458:20هر روزاسلو