تیم ما

سید محمدجواد امامی
مدیر عامل آژانس لیانا پرواز
کیا مس فروش
مدیر اجرایی لیاناپرواز
امیر موسوی
مدیر تبلیغات لیاناپرواز
مژگان ملکی
مدیر مالی لیاناپرواز
هانیه حاتمی زاده
حسابدار لیاناپرواز
سمیرا رفیعی
کارشناس فروش تورهای مالزی - سنگاپور - اندونزی
امیرحسین معتمدزاده
کارشناس فروش تورهای تایلند - دبی - استانبول
سارا باقری
کارشناس فروش تورهای اینکامینگ
فاطمه پوراسماعیل
کارشناس فروش تورهای عمان - روسیه