تیم ما

سید محمدجواد امامی
مدیر عامل آژانس لیانا پرواز
کیا مس فروش
مدیر اجرایی لیاناپرواز
امیر موسوی
مدیر آیتی و تبلیغات
صهبا کارخانه
کارشناس آیتی و تبلیغات
مژگان ملکی
مدیر مالی لیاناپرواز
هانیه حاتمی زاده
حسابدار لیاناپرواز
مهیار خلاصی
مدیر فروش لیاناپرواز
سمیرا رفیعی
کارشناس فروش تورهای مالزی - سنگاپور - اندونزی
امیرحسین معتمدزاده
کارشناس فروش تورهای تایلند - دبی - استانبول
فاطمه پوراسماعیل
کارشناس فروش تورهای عمان - روسیه
یاسمن سیفی
کارشناس فروش تورهای مالزی - سنگاپور - بالی
جواهر حکیم
کارشناس فروش تورهای عمان و روسیه
مهدی نورآقایی
مدیر تور ورودی لیاناپرواز
حسین باقرپور
کارشناس تورهای ورودی لیاناپرواز
سارا باقری
کارشناس فروش تورهای اینکامینگ